Zęby i jelita – dowody na to, że nie jesteśmy mięsożerni

Człowiek posiada cechy charakterystyczne dla stworzeń owocożernych, brak natomiast przesłanek, które mogłyby zestawić go z istotami mięsożernymi.Po pierwsze zęby ludzkie mają budowę przystosowaną do rozgniatania i przeżuwania pokarmu. Mamy płaskie trzonowce i dobrze rozwinięte siekacze. Tymczasem uzębienie drapieżników charakteryzują dobrze rozwinięte, ostre trzonowce, co pozwala na rozszarpywanie kawałków mięsa. Kolejnymi cechami świadczącymi na rzecz niemięsożernej natury ludzkiej jest zawartość i odczyn śliny, długość przewodu pokarmowego, długość jelit, czynności wątroby, kształt, struktura i działanie żołądka. Poza tym stworzenia drapieżne posiadają charakterystyczne ostre, twarde pazury, przeznaczone do zabijania zwierząt i rozdzierania mięsa. More