Przesunięte znaki zodiaku - Jak to się stało ?

Przesunięte znaki zodiaku - Jak to się stało ?

Wszystko jest w ruchu. To zdanie wydaje się być jednym z fundamentalnych praw rządzących światem, które od wieków fascynują ludzi. Od początku historii człowiekowi towarzyszy fascynacja ruchem i zmianą. Często to właśnie ruch i zmiana są źródłem postępu, rozwoju i innowacji. Właśnie dlatego warto pochylić się nad tematem ruchu i jego wpływem na nasze życie.

Ruch Słońca przez konstelacje zodiakalne to proces, który trwa łącznie około 25 920 lat, czyli tyle, ile wynosi jeden cykl precesji równikowej Ziemi. Podczas tego cyklu Słońce wędruje przez wszystkie 12 konstelacji zodiakalnych. Jednak w astrologii używa się również podziału na 12 okresów, tzw. ery zodiakalne, które trwają po 2150 lat.

Przesunięcie znaków zodiaku to temat, który budzi wiele kontrowersji w świecie astrologii. Chodzi o to, że ze względu na zjawisko precesji równikowej, punkt równonocy wiosennej (czyli punkt w którym Słońce przechodzi przez równik) przesuwa się co roku o około 50,3 sekundy kątowe.

W praktyce oznacza to, że po około 2160 latach punkt równonocy wiosennej przesunie się o jeden pełny znak zodiaku. Oznacza to, że osoby urodzone pod danym znakiem zodiaku według astrologii tropikalnej, w rzeczywistości mają wpływ planet i układów gwiazd w innych konstelacjach.

Zodiak tropikalny i syderyczny to dwa różne systemy astrologiczne, które różnią się sposobem wyznaczania pozycji planet i gwiazd na tle zodiaku.

Zodiak tropikalny opiera się na równiku niebieskim i dzieli zodiak na 12 równych sektorów, zaczynając od punktu Barana, który odpowiada początkowi wiosny na półkuli północnej. Również jego punktem przecięcia z ekliptyką zaczyna się znak Barana i ciągnie się przez kolejne znaki zodiaku. W ten sposób, daty, które są przypisywane do poszczególnych znaków zodiaku, zawsze odpowiadają konkretnym porom roku na półkuli północnej.

 

Zodiak syderyczny opiera się na gwiazdach stałych i na FAKTYCZNEJ POZYCJI SŁONCA i dzieli zodiak na 12 sektorów, tak jak zodiak tropikalny. Jednakże, w przypadku zodiaku syderycznego, punktem wyjścia jest konkretna gwiazda z gwiazdozbioru Barana, a nie punkt Barana na ekliptyce. W ten sposób, znaki zodiaku odpowiadają konkretnym gwiazdom stałym, a nie sezonowi roku. Dlatego też, daty przypisane do znaków zodiaku w zodiaku syderycznym zazwyczaj się różnią od dat w zodiaku tropikalnym.

Dzisiejsza data 1 marca to w zachodniej astrologi Znak Zodiaku RYBY - lecz kazdy z Was może to sprawdzić w różnych astronomicznych programch jaka jest faktyczna pozycja słońca na dzień 1 marca 20223

 

W ten sposób, podczas gdy zodiak tropikalny jest powszechnie stosowany w astrologii zachodniej, zodiak syderyczny jest powszechnie stosowany w astrologii wschodniej, zwłaszcza w Indiach.

Rok 1500 n.e. widzimy slońce pod ogonem Ryb - w pełni znaku Ryb

 

rok 150 p.n.e - Tu widzimy słońe wchodzące w znak Ryb a wychodzace ze znaku Barana

 

Rok 738 p.n.e widziimy slońce w znaku Barana

 

Rok 2023 widzimy gdzie znajduje się słońce - mozna powiedzieć że końcówka epoki Ryb i początek wpływów energi wodnika

Siły astrologiczne nie dostarczają nam gotowych odpowiedzi, lecz zadają pytania. Odpowiedzi, jakie na nie udzielamy, są naszym własnym wyborem. Astrologia dostarcza nam kontekstu w którym możemy się poruszać, jak skorzystamy z tych możliwości, zależy od nas. To zaawansowana technologia życia, jej symbole są częścią ludzkiego ducha. Dlatego powinniśmy pojąć je wyraźniej i w harmonii z przypływami i odpływami ludzkiego doświadczenia. Kluczem do wzrostu jest zmiana, abyśmy mogli odpowiedzieć sobie na pytania, jakie stawia nam życie, w sposób bardziej szczęśliwy. Aby ewoluować i nie pozostawać w bezruchu. Everest inercji może istnieć w nas, ale astrologia musi przemówić do tego pojedynczego atomu zmienności, abyśmy mogli się zmienić.

Astrologia jest językiem, którym można uporządkować postrzeganie rzeczywistości. Jej symbole odzwierciedlają aktywności życia i mogą pomóc w wzroście osobistym. Jednak nie ma jednego z góry określonego zachowania, zgodnie z układem gwiazd w momencie narodzin. Każda karta urodzenia reprezentuje spektrum możliwości, a jednostka może wybrać, w jaki sposób odpowie na swoją kartę. Astrologia może pomóc w tworzeniu najszczęśliwszego życia i wykorzystaniu narzędzi do jego osiągnięcia, ale ostateczna decyzja leży w rękach jednostki.

Systemów astrologicznych i ich odłamów jest tak wiele ,że nie chciał bym wskazywać ,która jest ta prawdziwa czy najlepsza bo Astrologia zawsze była jedna lecz świat jest w ciągłym ruchu i trafiamy cyklicznie w różne cykle na przestrzeni wieków a my dzisiaj w kończącej się epoce Ryb nie możemy się dziwić dlaczego w epoce wiary nie ma wiedzy ano właśnie dlatego, że jeśli wiara to nie wiedza choć moim zdaniem epoka Ryb została bardzo mocno zaprzepaszczona i zmarnowana przez pseudo elity tego świat ,które doskonale wykorzystały fakt zbiorowej hipnozy sprzyjającej przez ostatnie 2150 lat.(Symbol Chrześcijaństwa - dwie ryby).

Astrologia babilońska (około 1800–1200 pne) Astrologia chińska (około 1050 pne – obecnie) Astrologia helleńska (II wiek pne – VII wiek n.e.) Astrologia hinduska (II wiek n.e. – obecnie) Astrologia zachodnia (II wiek n.e. – obecnie) Astrologia żydowska (około 350 n.e. – obecnie) Wczesna astrologia irlandzka (VII–XI wiek n.e.) Astrologia islamska (VII wiek n.e. –  dziś) Astrologia heliocentryczna (około 1640 – obecnie) Astrologia chrześcijańska — książka napisana w 1647 roku przez angielskiego astrologa Williama Lilly'ego Astrologia psychologiczna — zakorzeniona w pracy psychologa-astrologa Carl-a Junga, od około 1920 roku.

Najbliższa mojemu sercu jest astrologia wedyjska i wiele odpowiedzi jej zawdzięczam lecz zależy mi aby wykazać ,że w nowej epoce Wodnika kluczem będzie poskładanie tej całej wiedzy z małych zagubionych w czasie puzli w jedną praktyczną wiedzę aby mogła posłużyć każdemu z nas kontrolować mechanizmy ,które na nas oddziaływują każdego roku miesiąca dnia, godziny a nawet minuty.

Podział roku na 12 znaków zodiaku a każdy znak dzieli się na nakszatry.

Wiele gwiazd na niebie to w rzeczywistości gwiazdy stałe, które w astrologii mają znaczenie dla interpretacji horoskopów. Gwiazdy stałe mają określone znaczenia, które zależą od ich położenia na niebie i kontaktu z planetami lub innymi światłami. Tradycja stosowania gwiazd stałych w astrologii przyszła do Europy z krajów arabskich, które przejęły spuściznę astrologii perskiej i wedyjskiej. W astrologii wedyjskiej gwiazdy stałe tworzą tak zwane nakszatry, a w astrologii chaldejsko-perskiej i arabskiej stacje. Znaczenie gwiazd stałych jest istotne dla dokładniejszej interpretacji horoskopów, a ich uwzględnienie może dostarczyć więcej informacji niż sam znak zodiaku rządzonej przez planetę. Nakszatry to dokładna mapa nieba, która dzieli jeden znak zodiaku na mniejsze części i dostarcza bardziej szczegółowych informacji na temat wpływu gwiazd stałych na osobowość i cechy związane z danym znakiem zodiaku.

Przykładowe gwiazdy stałe to np. Plejady, Syriusz, Aldebaran (Oko Byka), Regulus (Serce Lwa), Antares (Serce Skorpiona), Fomalhaut (Usta Wieloryba), Algol (Oko Gorgony), Betelgeza, Bellatrix, Wega, Mirach, Arktur czy Dendeb Algedi. W przypadku gwiazd stałych najważniejsza jest koniunkcja i paralela. Najważniejsze gwiazdy stałe są położone jak najbliżej pasa zodiakalnego, jak najbliżej ekliptyki i jest ich 22 lub 28, w astrologii wedyjskiej tworzą tak zwane nakszatry (27 nakszatr), a w astrologii chaldejsko-perskiej i arabskiej tak zwane stacje.

Wchodzimy powoli pod wpływy Energi Wodnikowej co sami obserwujemy wokół nas.Astrologicznie fakt, że wszystkie te wzmocnienia dzieją się razem w tym czasie, potęguje znaczenie tego, co ta koniunkcja teraz wskazuje, jak potężną mutację oznacza.

W życiu codziennym mówi również o wzroście rozwoju technologicznego, digitalizacji rzeczy i procedur, w tym krypto-walut i cyfrowych pieniędzy jako rodzaju "wysublimowanego" pieniądza, z materii do lżejszej, mniej materialnej "substancji", która może szybko krążyć w powietrzu.

Na bardziej osobistym poziomie, mamy tendencję do utraty zainteresowania kontekstami społecznymi, które nie są zgodne z naszymi ideami i ideałami, i jesteśmy ciągnięci w kierunku grup, stowarzyszeń i projektów na tej samej długości fali, co my.

Nie jest to czas, aby jedynie zdać się na instytucje, które zajmą się ludźmi, ale czas, aby rozeznać się w sobie, a następnie połączyć się z innymi o wspólnych zainteresowaniach, ideałach, celach.

Element powietrza to miejsce, w którym otwieramy przestrzeń i robimy miejsce dla Innego, czy to w poszanowaniu różnic, czy też w celu współpracy i współdziałania na rzecz wspólnych interesów i projektów.

 Wodnik jest przeciwieństwem centralizującego znaku Lwa.

 Geopolitycznie, to znaczy, że nie jest to czas hegemonii jednej gwiazdy, która rządzi światem, ale czas wielu gwiazd rozświetlających całe niebo.

Nie jest to czas pojedynczego imperium.

 Imperia mogą istnieć, jeśli w liczbie mnogiej.

Siła potężnych narodów leży teraz, bardziej niż kiedykolwiek, w jakości ich partnerstwa i sojuszy we wzajemnym szacunku, jako równych sobie.

Każda potęga, która straci z oczu ten klucz, zobaczy, że w krótkiej lub długiej perspektywie czasowej, będzie to miało odwrotny skutek.

 Niektórzy są potężniejsi od innych i niektórzy będą bardziej widoczni od innych.

Jedną z cech, która charakteryzuje erę Wodnika, jest postęp technologiczny i naukowy. Era ta to czas, w którym rozwój technologiczny i naukowy przyspiesza, co prowadzi do znaczących zmian w życiu społecznym i gospodarczym. Znaczna część społeczeństwa coraz bardziej polega na technologii w swoim codziennym życiu, co wpływa na sposób, w jaki ludzie myślą i funkcjonują w świecie.

Era Wodnika to również czas, w którym ludzie stają się bardziej świadomi i krytyczni. Wyzwolenie myślenia prowadzi do wyzwolenia z ograniczeń kulturowych i religijnych, co prowadzi do nowych społecznych ruchów i zmian społecznych. Ludzie są bardziej otwarci na idee postępowe, które promują równość, wolność i sprawiedliwość.

Jednak era Wodnika ma również swoje negatywne strony. Technologiczny postęp i wolność myślenia mogą prowadzić do alienacji i izolacji. Zbytnie poleganie na technologii i komunikacji internetowej może prowadzić do zmniejszenia jakości kontaktów międzyludzkich. Ponadto, era Wodnika może prowadzić do rosnącej polaryzacji społecznej, ponieważ różnice ideologiczne i kulturowe są coraz bardziej widoczne.

Podsumowując, era Wodnika to czas postępu, wolności i nieskrępowanego myślenia, który przyczynia się do zmian w życiu społecznym i gospodarczym. Ludzie stają się bardziej świadomi i krytyczni, co prowadzi do zmian społecznych i kulturowych. Jednak, jak z każdą erą, istnieją również negatywne strony, takie jak alienacja, izolacja i polaryzacja społeczna. Warto jednak zwrócić uwagę na pozytywne aspekty i wykorzystać je do tworzenia bardziej zrównoważonej i postępowej przyszłości.

Era Wodnika jest jednym z cykli ewolucyjnych ludzkości, której cechy wpływają na kierunek rozwoju społecznego i indywidualnego. W astrologii era ta kojarzona jest z rewolucją, postępem, wolnością i nieskrępowanym myśleniem.

Równowaga to podstawa:

Równowaga jest jednym z podstawowych pojęć w życiu człowieka i przyrodzie. Odnosi się do stanu, w którym wszystkie siły działające na dany obiekt lub system są w równowadze i w efekcie żadna z nich nie dominuje. Równowaga jest kluczowa w zachowaniu stabilności, harmonii i porządku we wszechświecie.

Równowaga jest ważna z wielu powodów. Jednym z najbardziej istotnych jest to, że umożliwia utrzymanie stabilności w różnych dziedzinach życia, takich jak zdrowie, finanse, relacje międzyludzkie, a także w środowisku naturalnym. Dzięki równowadze można uniknąć nadmiernych nierówności i ekstremalnych zmian, które mogą prowadzić do chaosu i dezorganizacji.

Bezpiecznikiem dla ery Wodnika jest rozwój i wykorzystanie technologii w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, tak aby służyła ona ludziom i środowisku naturalnemu, a nie przeciwnie. Konieczne jest również budowanie społeczności opartej na wzajemnym szacunku, tolerancji i równości, co sprzyja rozwojowi społeczeństwa opartego na wartościach.

Większy kontakt z przyrodą i powrót do natury.

Widzimy dzisiaj ,że nowe energie izolują nas od kontaktu z naturą co powoduje wiele depresji czy problemów psychicznych. W dzisiejszych czasach, kiedy ludzie coraz bardziej żyją w zamkniętych pomieszczeniach i są odcięci od natury, kontakt z nią staje się jeszcze ważniejszy. Dlatego warto robić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić sobie regularny dostęp do otoczenia naturalnego, nawet jeśli tylko na krótkie spacery czy wycieczki za miasto.

Kontakt z przyrodą jest niezwykle ważny dla człowieka i może dostarczyć mu wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala na odkrywanie piękna natury i czerpanie z niej radości oraz relaksu. Wiele badań wykazało, że czas spędzony w otoczeniu zieleni ma korzystny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, obniżając poziom stresu i poprawiając nastrój.

Kontakt z przyrodą może być świetnym sposobem na spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Wspólne wędrówki, ogniska czy pikniki w parku mogą zbliżyć ludzi do siebie i umożliwić ciekawą i wartościową zabawę.

Podsumowując, bezpiecznikiem dla ery Wodnika jest odpowiedzialne i zrównoważone wykorzystanie technologii, budowanie społeczności opartej na szacunku i równości oraz dbanie o rozwój osobisty i zdrowie. W ten sposób możemy utrzymać równowagę w czasach dynamicznych zmian i postępu.

Nie dajmy sobie wmówić ,że nic nie wiadomo bo wystarczy spytac naukowca-astronoma to napewno to potwirdzi :)

 

poniżej przedział znaków zodiaku według wedyjskiej astrologi

Znaki zodiaku
  1. 1.Baran April 14 - May 15
2: Byk May 15 - June 15
3: Bliźnięta  June 15 - July 16
4: Rak July 16 - August 17
5: Lew August 17 - September 17
6: Panna September 17 - October 17
7: Waga October 17 - November 16
8: Skorpion  November 16 - December 16
9: Strzelec December 16 - January 14
10: Koziorożec January 14 - February 13
11: Wodnik February 13 - March 14
12: Ryby March 14 - April 14

Zobacz więcej

Wybrane na podstawie tagu Słońce