ARUDRA SHRAVANA rahu 5 Ketu 11 i energia Wilka

Przedstawiam dzisiaj materiał odnoszący się do astrologii wedyjskiej ale i do tradycji naszych przodków. Na przykładzie wywiadu z Robertem Bryczkiem - zawodnik MMA i Grzegorz Wróblem - sportowiec - dietetyk udało mi się ukazać połączenie cech Wodnika - zywioł powietrza z Bliźniakiem- zywioł powietrza - oba te okresy LUTY-CZERWIEC są ze soba połączone choćby naszymi świętami Św Kupały - czerwiec - i 14 Luty ( dzisiaj walentyntki) ale sięgając wstecz sa to gody Wilków a u nas juz zatarte święto GromnicaSpotkanie zimy z wiosną. Zwyciężanie światła nad ciemnością. Zapalano świecę zwaną gromnicą, która miała odpędzać wygłodniałe wilki, przywoływać ciepłe dni oraz chronić dom przed burzą.- Szkoła nas uczy, że Wieleci to byli nasi wrogowie, że walczyli przeciwko Mieszkowi. W rzeczywistości jednak Wieleci to Polacy, albo inaczej: Polacy to Wieleci Nazwa Wieleci wyprowadzana jest od słowiańskiego słowa vlci, czyli „wilki". Zapisywana była także w postaci Vultzi, Wilzi , Uuilci (u Geografa Bawarskiego) — wszystko to są fonetyczne warianty słowa Wilcy. Alternatywna nazwa Lucice wywodzona jest od słowiańskiego słowa lut, znaczącego „dziki". W istocie słowo lut było tabuizowanym określeniem zastępczym słowa „wilki". W Radogoszczy znajdującej się prawdopodobnie nad jeziorem Tołęża, Lutykowie czcili bóstwo nazywane Luty (L'utyi).Bóg Luty uparcie tłumaczony jest jako „dziki bóg", choć wedle wszelkiego prawdopodobieństwa był to „wilczy bóg", lub jeszcze pewniej: Wilczyca-Matka, którą Grecja znała jako Leta, a Rzym jako Latona. Lutykowie znad Tołęży uważali się wszak za „dzieci Wilka". Tak samo, jak Romulus i Remus, potomkowie trojańskiego uchodźcy.Narracja w której Polska rodzi się w opozycji wobec Luciców jest nieporozumieniem. Polacy to schrystianizowani Wilcy czyli Lucice. Historycy uznają, że najstarsza chronologicznie informacja kronikarska o państwie Mieszka zawarta jest w Res gestae saxonicae Widukinda z Korbei z 963 roku. Mieszko nie występuje w niej jako rzekomy książę Polan, jak przyjęła łacińska historiografia, lecz jako król Słowian nazywanych Licicaviki (Misacam regem, cuius potestatis erant Sclavi qui dicuntur Licicaviki, III, 66). Cóż to za tajemnicze plemię słowiańskie? Licica to nic innego jak Lucice, zaś viki to lekko zniekształcone vilki. Licica-viki to Lucice-vilki.Grzegorz to Wodnik -SHRAVANA Luty - Robert to ARUDRA Bliźnięta oboje mają rahu w domu 5 Lwa dzieci kreacji i sportu oraz karmiczny 3-9

W Polsce lutyckie tabu słowa „wilk" jest równie silne, choć dziś już zatraciło swój dawny sens. Powiedzenie „Nie wywołuj wilka z lasu" to jest słowiański odpowiednik hebrajskiego tabu imienia z pierwszego przykazania Dekalogu: „Nie będziesz brał imienia pana twego na daremno". Wilka z lasu wywoływało się oczywiście poprzez (nad)używanie słowa „wilk". Tak jak przed wiekami Lutycy zamiast słowa wilk mówili luty, tak w różnych regionach Polski słowo „wilk" zastępowano słowami „zwierz" (w Rosji: „luty zwierz"), „robak", „jakubek" itd. Pozostałości po tym wilczym tabu jest wiele w naszym języku: „O wilku mowa, a wilk tuż, tuż", „Kiedy mówi się o wilku, widzi się jego ogon", „Kiedy mówicie o wilku, on wychodzi z ukrycia".  [ 13 ]

Rewitalizację symbolu wilka w naszej kulturze zawdzięczamy Adamowi Mickiewiczowi, który uczynił z wilka symbol prymatu wolności. „Lepszy na wolności kąsek lada jaki, niźli w niewoli przysmaki" — mówi wilk w bajce Pies i wilk. W XXI wieku symbol wilka w kulturze polskiej przeżywa swój renesans za sprawą Zbigniewa Herberta i opowieści o Żołnierzach Wyklętych. Wilk służy eksponowaniu wolnościowych i niepokornych aspektów naszej kultury.

Zmieniają się na naszych ziemiach kultury, państwa, religie, a nasz główny symbol i topos — wilk — pozostaje w zasadzie niezmienny. Jest on istotnym świadectwem ciągłości kulturowej na ziemiach polskich. Kultura zmienia się nam ewolucyjnie a nie rewolucyjnie. Obok elementów zmiany, są też bardzo wyraźne elementy ciągłości. Pisana historia symbolu wilka na ziemiach polskich ma 2,5 tys. lat, choć jest to zapewne jedynie fragment całej jego historii, która sięgać może nawet kultur łowieckich. 

W kulturach wilk ma bardzo złą prasę. Francusko-niemiecka bajka o Czerwonym Kapturku kreuje go na mordercę dzieci i starców. „Człowiek człowiekowi wilkiem" — powtarzamy dziś za Plautem, podczas kiedy w duchu naszej kultury powinniśmy raczej mówić, że „Nie taki wilk straszny, jak go malują". Powinniśmy też pamiętać, że symbol wilka w kulturze polskiej sławi nie tylko wolność, ale i braterstwo.

Dla przypomnienia nie każdy Bliźniak to wedyjska Ardra chodzi tu o zawężony stopień bliźniąt , Wodnika i innych znaków ,które przedstawiam w materiale. Cechy przyrody są kosmiczna pieczęcią cech urodzeniowych człowieka i tak też będą się objawiać w życiu człowieka determinując jego wygląd oraz to co sie w życiu dzieje.Nic nie jest zdeterminowane lecz sa to tendencje dlatego nie mozna u każdego doszukiwać się tych samych cech. Mam nadzieję ,że materiał przybliży bardziej to zrozumienia astrologii słowiańskiej bo wedyjska i słowiańska mają wspólne dziedzictwo zapomniane dawno temu.Miłego oglądania:)

Zobacz więcej

Wybrane na podstawie tagu Artykuły autorskie