Astrowedy cz.72

Astrowedy cz.72

Przyglądamy się genezie pisma i języka.