Astrowedy cz.70

Astrowedy cz.70

Ci których postrzegamy jako wrogów są naszymi nauczycielami, pilnują naszej drogi.