Astrowedy cz.58

Astrowedy cz.58

Siły zmiany nabierają mocy - świadomie czy też nie wszyscy tego doświadczamy.