Astrowedy cz.57

Astrowedy cz.57

To nie oczy widzą zmiany - to dusza je czuje.