Astrowedy cz.56

Astrowedy cz.56

Czy to co odczuwamy jako negatywne działanie ma dla nas jakiś głębszy sens?