Astrowedy cz.55

Astrowedy cz.55

ŚWIADOMOŚĆ SIĘ ZMIENIA. Jeszcze nie widzą tego osoby które nie są w procesie zmian - ale świadomi już to wiedzą.