Astrowedy cz.54

Astrowedy cz.54

Kto jest kim? - czyli z jakim programem się urodziliśmy.