Astrowedy cz.49

Astrowedy cz.49

Matrix niadaje sobie zapomnieć. Jednak aby go zauważyć trzeba przystanąć.