Astrowedy cz.47

Astrowedy cz.47

Co ważniejsze? Doświadczenia duszy - czy doświadczenia ciała?