Astrowedy cz.20

Astrowedy cz.20

Walka z naszymi słabościami trwa tak długo aż się zorientujemy, że nasze słabości są naszą drogą , zrozumienie powoduje zwycięstwo.