Astrowedy cz.21

Astrowedy cz.21

Droga, doświadczenie i zrozumienie. tylko tego możemy doświadczyć.