Astrowedy cz.25

Astrowedy cz.25

Układy sił kosmosu wpływających na człowieka niosą niezwykły potencjał i możliwości - pod warunkiem że się o tym wie.