Astrowedy cz.27

Astrowedy cz.27

Dlaczego Astrologię podzielono na astronomię i psychologię, skoro przez tysiące lat wiedza ta się sprawdzała praktycznie.