Astrowedy cz.29

Astrowedy cz.29

Religia opiera się na wierze, astrologia na wiedzy sprawdzanej przez tysiące lat i miliardy doświadczeń.