“The World Debt Reset Program” - Światowy program spłaty zadłużenia”, który obejmuje powszechny dochód podstawowy i wymagania dotyczące szczepień - NWO w natarciu.

 

Światowi przywódcy planują nowe blokady, aby wprowadzić „Światowy program spłaty zadłużenia”, który obejmuje powszechny dochód podstawowy i wymagania dotyczące szczepień

Olduvai w Economics, Liberty, 19 października 2020 r.

Światowi przywódcy planują nowe blokady, aby wprowadzić „Światowy program spłaty zadłużenia”, który obejmuje powszechny dochód podstawowy i wymagania dotyczące szczepień.

Jak możemy zaobserwować obecnie Polski rząd ? dodrukowuje banknoty bez pokrycia na masową skale. Czy wie o nadchodzącym “The World Debt Reset Program” Światowym programie spłaty zadłużenia ?

 

 

Światowi przywódcy przygotowują się na drugą i trzecią falę przypadków COVID-19 i dopracowują swoje strategie blokowania, które zostaną wdrożone pod koniec 2020 r. I do 2021 r. Ich planowanie obejmuje rozwój nowej światowej gospodarki, która faszyzm jako trwały sposób życia.

Nowa gospodarka światowa obejmuje powszechny dochód podstawowy i wymagania dotyczące szczepień

Nowa gospodarka światowa obejmuje wprowadzenie waluty cyfrowej, powszechnego dochodu podstawowego, wymagań dotyczących szczepionek na podróże oraz „Światowego programu spłaty długu”. Ciągły cykl blokad w 2021 r. Ostatecznie doprowadzi do międzynarodowego załamania gospodarczego. Rządy na całym świecie zaoferują obywatelom kuszące wyjście, obiecując wyeliminowanie wszelkich osobistych długów (hipoteki, pożyczki, karty kredytowe itp.)

W Stanach Zjednoczonych pomysł ten został już wdrożony w 2020 r. Poprzez Program Ochrony Płac (PPP) - program pożyczki gwarantowanej, który umorzy dług, jeśli pożyczkobiorca zastosuje się do określonych instrukcji. W obliczu zbliżającej się zapaści gospodarczej wszelkie pożyczki zostaną umorzone, jeśli obywatel zgodzi się uczestniczyć w „Światowym programie spłaty zadłużenia”, finansowanym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Aby umorzyć wszystkie długi, obywatele będą musieli zrezygnować z posiadania jakiejkolwiek własności prywatnej, zaakceptować powszechny dochód podstawowy i zapisać się na harmonogram szczepień przeciwko COVID-19 i COVID-21.

Wraz z rozpoczęciem się blokad i sankcjami ekonomicznymi obywatele będą mogli podróżować i gromadzić się na stadionach i obiektach publicznych ze wszystkimi dotychczasowymi swobodami, o ile przedstawią dowód tożsamości potwierdzający, że zostali zaszczepieni wszystkimi obowiązkowymi szczepieniami Covid-19 i COVID-21 . W Kanadzie we wszystkich prowincjach i na wszystkich terytoriach zakłada się obozy dla zatrzymań, aby zmusić ludzi do przestrzegania nowych planów. Kanadyjski informator ujawnił, że ten identyfikator szczepionki będzie w Kanadzie nazywany kanadyjskim HealthPass.

Informator ostrzega, że ​​światowi przywódcy w Australii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Nowej Zelandii będą dążyć do „całkowitej i całkowitej wtórnej blokady znacznie surowszej niż ograniczenia pierwszej i drugiej fazy kroczącej”. Te nowe blokady zostaną przesunięte w listopadzie 2020 r. Do stycznia 2021 r. Poprzez zwiększenie liczby testów COVID-19 i liczby przypadków.

TYRANIA Lock Down-owa 2020 TO TYLKO POCZĄTEK DUŻO WIĘKSZEGO PLANU

Nadchodzące plany blokady są zgodne z planem „Wielkiego Resetowania” nakreślonym przez Światowe Forum Ekonomiczne i Wydarzenie 201, zarówno finansowane, jak i forsowane przez Fundację Billa i Melindy Gatesów, która dąży do przestrzegania na całym świecie eksperymentów ze szczepionkami i modyfikacji genetycznych ludzi. Krajowa Komisja Doradcza Prezesa Rady Ministrów COVID-19 (utworzona w marcu 2020 r.) Doradza obecnie i naciska na PMO Kanady oraz Departament Premierzy i Gabinet w Canberze, aby zrealizowali te totalitarne plany.

Informator powiedział, że co najmniej trzydzieści procent członków komitetu zdecydowanie sprzeciwia się tym planom, ale ich głosy są zagłuszane. Stwierdzono „bardzo wyraźnie, że nic nie powstrzyma planowanych wyników” - powiedział sygnalista.

 

Kancelaria premiera Kanady przedstawiła plan, który obejmuje wtórną blokadę do grudnia 2020 r., Która będzie wdrażać ograniczenia w sposób ciągły, zaczynając od głównych obszarów metropolitalnych i rozszerzając się na zewnątrz. Media będą przewidywać, że codzienne przypadki COVID-19 przekraczają możliwości testowe i muszą zostać ograniczone za pomocą pełnej i całkowitej wtórnej blokady znacznie surowszej niż pierwsza i druga faza krocząca. Program bezrobocia zostanie skonfigurowany jako uniwersalny program dochodu podstawowego do końca pierwszego kwartału 2021 r.

Gdy szczepionki są wprowadzane na rynek, wszystkie wirusy, mutacje i urazy wywołane szczepionkami zostaną obwinione o „trzecią falę”, która obejmuje wyższy wskaźnik śmiertelności i wyższy wskaźnik zakażeń. Każdy, kto nie zgadza się na szczepionki, zostanie pozbawiony prawa do swobodnego podróżowania i albo będzie przetrzymywany w ośrodkach izolacyjnych, albo będzie monitorowany w areszcie domowym, dopóki nie zgodzi się na to.

W tym czasie placówki medyczne osiągną szczytową wydajność, a rząd zaostrzy ograniczenia dotyczące blokowania, wprowadzając trzecią blokadę do drugiego kwartału 2021 r. Oczekuje się dużych niedoborów zapasów, załamania łańcucha dostaw i niestabilności gospodarczej, ponieważ wszyscy ludzie są zaangażowani uniwersalny program dochodu podstawowego mający na celu ograniczenie głodu, bezdomności i niepokojów społecznych. Oczekuje się, że do trzeciego kwartału rządy rozmieszczą personel wojskowy w głównych obszarach metropolitalnych i na drogach w celu utworzenia punktów kontroli podróży. Te taktyki zostały już przetestowane w 2020 roku. Każdy, kto jest uzależniony od tych systemów, zostanie zmuszony do przestrzegania harmonogramu szczepień HealthPass. Każdy, kto się z tym nie zgadza, będzie uważany za „zagrożenie dla zdrowia publicznego” lub „wróg państwa”.

Informator powiedział, że dysydenci nie będą tolerowani. „Zasadniczo powiedziano nam, że naszym obowiązkiem jest upewnić się, że opracujemy plan, który zagwarantuje, że to się nigdy nie wydarzy. Powiedziano nam, że uczestnictwo leży w najlepszym interesie osoby ”.

„Kiedy kilku członków komitetu bezlitośnie naciskało na odpowiedź, powiedziano nam, że ci, którzy odmówią, najpierw będą żyć pod rygorem blokady na czas nieokreślony. Ci, którzy odmówią „odmówienia udziału” w programie umorzenia długów, „zostaliby uznani za zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i zostaliby przeniesieni do izolatek”.

„Gdy znajdą się w tych placówkach, otrzymają dwie opcje, uczestniczą w programie umorzenia długów i zostaną zwolnieni lub będą pozostawać w izolatce na czas nieokreślony w ramach kategorii poważnego ryzyka dla zdrowia publicznego i skonfiskować cały ich majątek”.

 

 

 

Wybrane fragmenty z trankrypcji nagrania Dr. Lawrence’a Dunnegana, autorstwa Illuminati Insider, Dr Richard Day, 20 marca 1969, oryginalny artykuł można odnaleźć na http://www.overlordsofchaos.com/html/new_order_of_barbarians.html

 

 

 

Chciałbym opisać teraz coś, co usłyszałem od pewnego mówcy w 1969 roku, około 20 lat temu. Nie mówił o rzeczach, które się zdarzyły wcześniej, raczej przewidywał to, co stanie się w przyszłości. Nie opisywał on spisku, będąc tylko jego obserwatorem z zewnątrz – obserwował on tenże spisek od środka, przyznając, że owszem, istniała zorganizowana grupa, która to posiadała wystarczająco wpływów, aby oddziaływać na znaczące wydarzenia mające miejsce w krajach całego świata. Przewidział on zmiany, które zaplanowane zostały na koniec naszego wieku. Wsłuchaj się, i jeśli będziesz w stanie przypomnieć sobie sytuację zaistniałą na świecie – lub przynajmniej w Stanach – w 1969 roku .

Mówca powiedział, że jego celem było poinformować nas o zmianach, które nadejdą w ciągu około następnych 30 lat… aby operować zaczął całkowicie nowy, obejmujący cały świat, system – przed końcem wieku. Jak to sam ujął: „Planujemy wejść w XXI wiek z biegnącym tempem. Wszystko jest już na swoim miejscu i nikt nas teraz nie zatrzyma.” Gdy słuchaliśmy tego, co miał zamiar nam przedstawić, powiedział też: „Niektórzy z was pomyślą, że chodzi mi o komunizm. To, o co mi chodzi, jest znacznie większą rzeczą od komunizmu!” Podkreślił wtedy, że Zachód i Wschód współpracuje znacznie głębiej, niż podejrzewają ich o to ludzie. Na wstępie zaznaczył, że mógł o tym wszystkim swobodnie opowiedzieć, gdyż, cytuję „Wszystko jest na miejscu i nikt nas nie może powstrzymać”. Koniec cytatu. Zaczął opowiadać, że większość nie rozumie, jak funkcjonują rządy, nawet wysoko postawieni ludzie w tychże rządach, również w naszym rządzie, nie pojmują tak naprawdę, jak i gdzie podejmowane są decyzje. Zaczął mówić, że ludzie, którzy tak naprawdę wpływają na decyzje są nam w większości znani, ale nie wspomni on o żadnych konkretnych imionach, czy też żadnych konkretnych nazwach organizacji. Gdyby jednak to zrobił, większość z nas by tych ludzi rozpoznała. 

Nadejdą obostrzenia, których wprowadzanie zostanie przyspieszone. Stare filmy i piosenki zostaną wycofane wraz z delikatniejszą formą rozrywki. Podróżowanie pozbawione zostanie ułatwień dla starszych ludzi. Będzie ona ograniczona. Ludzie będą musieli korzystać z zezwoleń na podróż, mogliby podróżować tylko, gdyby uzasadnili swoją chęć podróży jakimś naprawdę dobrym powodem. Bez takiego powodu, nie będzie opcji podróży, każdy będzie musiał mieć identyfikator przy sobie. Najpierw w formie przenośnej karty, którą pokazuje się odpowiednim ludziom, gdy tego wymagają. Zaplanowane było również, aby później wprowadzono implementację pewnego rodzaju podskórnego urządzenia, które powiązane byłoby z danym użytkownikiem, aby dało się go zidentyfikować. Wyeliminowałoby to możliwość posiadania podrobionych dokumentów i używania wymówek typu „zgubiłem swój dowód”. Trudne byłoby tylko znalezienie materiału, który nie byłby odbierany przez organizm jako ciało obce, który nie powodowałby infekcji. Musiałby również być to materiał, na którym można by zapisywać informacje odczytywalne za pomocą pewnego rodzaju skanera. Wspomniano o krzemie. Krzem wydawał się w tamtych czasach odpowiedni. Stosowano go do powiększania kobiecych piersi. Kobiety, które uważały swoje piersi za zbyt małe, stosowały implanty silikonowe, chyba dalej tak się dzieje. Ten materiał nie jest odrzucany przez ciało, może również zachowywać w sobie informacje odczytywalne formą elektroniczną. Kontrola żywności – Zapasy żywności podlegać miałyby ścisłej kontroli. Jeśli urodzenia nie zahamowałyby się, można stworzyć sztuczną sytuację kończących się zapasów żywności niemalże od zaraz. Ludzie wtedy pojmą, jakie zagrożenia niesie przeludnienie. Koniec końców, i tak żywność podlegać będzie kontroli, aby ludzie mieli jej wystarczająco, by być nasyconymi, jednak aby nie mogli być na tyle silni, aby uciekli z systemu. Jeśli np. więc miałbyś kolegę lub członka rodziny, który nie podpisał… (taśma się kończy i odtwarza się od drugiego końca) …zakazane będzie uprawianie własnej żywności. Istniałby ku temu pretekst.

25 Na początku wspomniałem, że wszystko tutaj ma dwa cele, pierwszy to ten udawany, pokazywany publice, drugi zaś ukryty, prawdziwy. Tym udawanym tutaj miałoby być to, że uprawianie własnych warzyw było niebezpieczne, roznosiłoby to zarazki i tak dalej. Więc należy chronić konsumenta. Prawdziwym zamiarem jest jednak ograniczanie zapasów żywności. Dlatego też nielegalne będzie uprawianie jej w ogródku. W wypadku złamania tego zakazu, będziesz przestępcą. Kontrola pogody – Wspomniane było co nieco o pogodzie – „niedługo będziemy w stanie kontrolować zjawiska atmosferyczne”. „Nie chodzi mi tylko o zrzucanie kryształków jodu, aby pozorować deszcz, to już ma miejsce. Chodzi mi o rzeczywistą kontrolę.” Pogoda jako broń stosowana na wojnie – jako wpływanie na politykę wewnętrzną. Można by powodować lub wstrzymywać deszcz, aby niektóre tereny znalazły się pod twoją kontrolą. Oto dwa szokujące aspekty tejże możliwości – „Z jednej strony możesz wywołać suszę podczas sezonu siania, aby nic nie rosło. Z drugiej strony, możesz wywołać bardzo silne deszcze podczas sezonu zbierackiego, aby pola były zbyt zabłocone, by cokolwiek z nich zbierać.” Nie było określone, jak miałoby być to zrobione. Było to możliwe już wcześniej, lub bardzo bliskie możliwego. (Iluminaci byli w stanie tego używać już od lat ’70). Polityka – Mówca stwierdził, że bardzo niewielu ludzi wie, jak w zasadzie funkcjonuje rząd. Nawet wybrani urzędnicy podlegają nieznanym im wpływom, wykonując napisane wcześniej plany z myślą o nich. Myślą oni wtedy, że to oni wymyślili te plany. Jednak zostali zmanipulowani w nieznane im sposoby. Wiedz, jak ludzie na to zareagują i spraw, że wykonają twoje polecenia – gdzieś podczas prezentacji padły dwa stwierdzenia, które teraz przytoczę. Nie pamiętam, kiedy one padły, ale są one ogólnie prawdziwe. Po pierwsze: „Ludzie mogą mieć w swojej głowie dwie sprzeczne ze sobą idee w tym samym czasie i działać w ich myśl, jeśli tylko te idee się ze sobą wystarczająco nie przeplatają.”. Po drugie: „Wiadomo, jak racjonalni ludzie zareagowaliby na konkretne wydarzenia czy informacje. Więc należy po prostu kontrolować wybrane dane czy informacje, które im przedstawiasz, aby otrzymać oczekiwaną odpowiedź. Jako ludzie racjonalni, zrobią, co zechcesz, nawet sami nie rozumiejąc, co robią i po co.”

 Potrzeba istnienia większej liczby więzień, oraz używanie szpitali jako więzień – przyda się więcej więzień, posłużyć mogą za nie szpitale. Nowa metoda budowy szpitali sprawi, że będzie można je przystosować do użytku więziennego.

Nowe nieuleczalne i trudne do zdiagnozowania choroby – omówmy teraz kwestię zdrowia i kwestię chorób. Miałyby pojawiać się nowe choroby – takie, których wcześniej nikt nie widział. Byłyby one bardzo trudne w diagnozie i nieuleczalne, przynajmniej przez długi czas. Nie usłyszałem na ten temat więcej szczegółów, lecz niedługo po odsłuchaniu przemowy, zastanawiałem się, o co mogło chodzić

 W Nowym Wspaniałym Świecie autorstwa Aldousa Huxleya napisane było o systemie kastowym, alfy, omegi i tak dalej. Ludzie powstawali tam w pokojach porodowych, gdzie człowiek musiał pracować w niewolniczy sposób, na przykład w kopalniach i za to dostawał delikatną dawkę tlenu do mózgu. W ten sposób pokochali niewolnictwo, tylko tyle wiedzieli. Im więcej dostawali tlenu do mózgu, tym wyżej awansowali w systemie kastowym. Istniało więc sporo tzw. podludzi, którzy pokochali swoje zniewolenie. W przeszłości, niewolnicy pewnie nie byli zwolennikami niewolnictwa, ale w tym wypadku mamy technologię sprawiającą, aby ludzie pokochali swoje zniewolenie.

Czy dalej nie widzimy zagrożenia ? ono juz jest i tylko nasz swiadomość tego co sie dzieje pomoże  w jakims choć minimalnym stopniu na stanowczy opór prze uronionymi planami elit, którym pasuje gra w kontrolerów matrixa. Ich czas się kończy i oni o tym wiedzą dlatego tak się spieszą ze swoimi zmianami.

 

 

Miejmy otwarte umysły i nie bójmy się zadawać logicznych pytań bo matematyka nie kłamie . Nadchodzi zmiana i tylko od nas zależy jaka!

Pamiętaj o tym bracie bo ważna to mudra

,że tylko pod prąd płynąc 

dopłyniesz do źródła !

Akari Aryaca

źródło

https://www.naturalnews.com/2020-10-19-world-leaders-planning-world-debt-reset-program.html

Wybrane fragmenty z trankrypcji nagrania Dr. Lawrence’a Dunnegana, autorstwa Illuminati Insider, Dr Richard Day, 20 marca 1969, oryginalny artykuł można odnaleźć na http://www.overlordsofchaos.com/html/new_order_of_barbarians.html

Zobacz więcej

Wybrane na podstawie tagu Akari aryaca