ŚWIATŁO - DZWIĘK - DNA - MY. 528 Hz Love Frequency i pamięć wody.
ZŁOTY PODZIAŁ - KSZTAŁT TO INFORMACJA ZAPISANA WIELOPOZIOMOWO.
width="560px" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"> DZWIĘK TO INNA CZĘSTOTLIWOŚĆ ŚWIATŁA. Pierwsza próba zmiany stroju nastąpiła w roku 1917 z inicjatywy Rockefellerów. Świat muzyczny się na to nie zgodził, jednak rząd USA w rok później zaakceptował to jako standard. Nastąpił potem szereg takich prób i inicjatywy te zawsze wychodziły z dynastii rządzących klas. Świat muzyczny uparcie się na to nie zgadzał. Dopiero w roku 1939 Anglia oraz Niemcy wprowadziły legislację standaryzującą częstotliwość 440 HZ jako ISO 16 dla strojenia wszelkich instrumentów. Ponownie świat muzyków tego nie akceptował i dopiero w roku 1951 na kongresie muzyków w Londynie zaakceptowano ten standard, pomimo protestu wielu muzyków, w tym petycji kilku tysięcy muzyków francuskich. Dlaczego A-440 Hz? Strój 440 Hz i jego pochodne - czyli 55, 110, 220, 440, 880, 1320, 1760 czy inne wielokrotności lub ułamki podstawowej częstotliwości są praktycznie neutralne i nie powodują żadnej pozytywnej reakcji - tak w otoczeniu jak i w naszych ciałach. Jednym czynnikiem wydaje się być bardziej jasny czy raczej jaskrawszy dźwięk - podobny nieco do efektu wzmocnienia wysokich tonów na wzmacniaczu czy radiu, które praktycznie niczego nie dodają do dźwięku, ale powodują z czasem szybkie zmęczenie ucha. Wysokiej klasy wzmacniacze Hi Fi nie posiadają możliwości wzmocnienia wysokich lub niskich tonów. Zdaniem producentów najwyższej klasy sprzętu wzmacniającego powinniśmy słuchać nagrań w sposób neutralny, zgodny z zamierzeniem producentów muzyki. Druga przyczyną jest prosty fakt, że nadmiernie wzmocnione dźwięki, zwłaszcza wysokie mogą spowodować trwałe uszkodzenia ucha a nawet głuchotę. Praktycznie nie ma powodu, dla którego ustalono taki właśnie standard, z którym większość muzyków na świecie w czasie jego ustalania się nie zgadzała. Można to porównać z Multikulturalizmem. Nikt się praktycznie z nim nie zgadza, ale zasady te istnieją i obowiązują. Jeżeli praktycznie nie podano nam powodów, co jest ukrytym powodem owej zmiany? Czy istnieje częstotliwość doskonała, którą można użyć do strojenia instrumentów muzycznych? Oczywiście że istnieje? Częstotliwości solfeżowe (solfeggio frequencies) odpowiedzialne są między innymi za regenerację i transformację DNA. Jest to tzw. 9-tonowa skala czyli zestaw dźwięków, które wibrują dokładnie na częstotliwościach niezbędnych do transformacji. W starożytności, dźwięki te, były znane jako święte, doskonałe wibracje prowadzące do Jedności z Bogiem. sekrety pitagorejskiej matematyki i pogrzebaną przez 3000 lat oryginalną skalę muzyczną. Jest nią starożytne solfeggio, którego brzmienia mają stymulujący wpływ na naszą świadomość i DNA, a które na przestrzeni historii zostały zatajone i zniekształcone. Poszczególne frekwencje mają wpływ na okreslone sfery ograniczeń działając na energię naszych emocji uzdrawiająco i uwalniająco, i tak np mamy: UT – 396 Hz – uwalnianie od poczucia winy i strachu RE – 417 Hz – odwracanie biegu wydarzeń, ułatwienie przemiany MI – 528 Hz – transformacja i cuda (naprawa DNA) FA – 639 Hz – połączenie, relacje międzyludzkie SOL – 741 Hz – budzenie intuicji LA – 852 Hz – powrót do duchowości 396=3+9+6=18=1+8=9 417=4+1+7=12=1+2=3 528=5+2+8=15=1+5=6 639=6+3+9=18=1+8=9 741=7+4+1=12=1+2=3 852=8+5+2=15=1+5=6 963=9+6+3=18=1+8=9 174=1+7+4=12=1+2=3 285=2+8+5=15=1+5=6 W tym kole z 9 częstotliwościami każda częstotliwość łączy się z dwoma innymi tworząc trójkąt. Podążając od danej częstotliwości np. 396 w prawo łączy się z 639 , a następnie z 963 i wraca do 396. Inne łączą się tak samo. Te ciągi liczb grupujemy co 3 cyfry: 396396396 … jak i 417417417 … i inne. W kole pierwsza jawną częstotliwością jest 396, a następną 639 która się z nią łączy oraz 963. Wynika więc pewna reguła, iż biorąc pierwszą częstotliwość można uzyskać jej następną przyjmując, że następna częstotliwość rozpoczyna się tą samą cyfrą jaką kończy się poprzednia. Więc spokojnie z ciągu np. 528528528… można odczytać oprócz pierwszej jeszcze 2 następne częstotliwości: 528 -> 852 -> 285. To nie jedyny sposób by sprawdzić, że te liczby są ze sobą powiązane. Można również odpowiednio przeliczyć częstotliwość by uzyskać z niej następną z nią połączoną według rysunku. Np. bierzemy 417. Teraz odpowiednio przeliczamy: 417= [(4+1)+(4+7)]=5+11=16=1+6=7 [(1+7)+(1+4)]=8+5=13=1+3=4 [(7+4)+(7+1)=11+8=19=1+9=1 Otrzymana liczba to 741. Jest ona kolejną częstotliwością z jaką łączy się cz.417. Teraz przeliczymy już otrzymaną 741: [(7+4)+(7+1)]=1 [(4+1)+(4+7)]=7 [(1+7)+(1+4)]=4 Otrzymaliśmy następną – 174, a po przeliczeniu tej 174 otrzymamy znowu 417 ORAZ: np. 528 -> 852 -> 285 -> 582 ->…->…
width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"> Słuchanie tych dźwieków w formie medytacji pomaga także w: Pozbyciu się wewnętrznego chaosu i niepokoju. Poprawia się znacznie nasza pamięć i koncentracja. Rośnie poziom inteligencji, potrafimy twórczo i skutecznie uczyć się oraz rozwiązywać problemy. Wzrasta skuteczność naszej pracy. Wzrasta samoocena i pewność siebie. Poprawia się stan Twojego zdrowia. Skutecznie wyciszysz i zrelaksujesz się po dniu pełnym stresu. Szybko zregenerujesz siły. Oczyszcza umysł i ciało z toksycznych myśli i emocji. Rośnie Twoja kreatywność, pojawiają się twórcze pomysły. Wzrasta Twoja wrażliwość i intuicja (lepiej przewidujesz rozwój wydarzeń).
width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"> [gallery ids="3714,3715,3716,3717"]

Tagi wpisu

528hz

Zobacz więcej

Wybrane na podstawie tagu 528hz