Prawo Morskie rządzi światem.

„Jednolity kodeks handlowy został zatwierdzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Prawników, które jest franczyzną, podlegającą oddziałowi Brytyjskiego systemu prawnego i jego hierarchii opartej na Londyńskim Temple Bar (nazwany po sekretnym stowarzyszeniu Templariuszy Iluminatów). Siła która kontroluje Amerykę ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii i Europie, ponieważ to właśnie tam znajduje się moc, która jest właścicielem Korporacji Stanów Zjendoczonych. Nawiasem mówiąc, jeśli myślisz, że to dziwne, że sąd na suchym lądzie może być poddawany pod Prawo Morskie, spójrz na Kodeksu Stanów Zjednoczonych, Tytuł 18 B 7. Mówi, że Jurysdykcja Admiralicji ma zastosowanie w następujących miejscach, na: (1) wysokim morzu; (2) każdym Amerykańskim statku; (3) wszelkich ziemiach zastrzeżonych lub nabytych do użytku Stanów Zjednoczonych, oraz pod ich wyłączną i jednoczesną jurysdykcją albo w każdym miejscu zakupionym lub nabytym w inny sposób przez Stany Zjednoczone za zgodą ustawodawcy państwa. Innymi słowy, kontynent Amerykański, wszystko to opiera się na Prawie Rzymskim, ponieważ Iluminaci gdziekolwiek by nie byli, to grali w tę samą grę na przestrzeni wieków. Główni politycy wiedzą, że tak jest i tak samo administratorzy rządowi, sędziowie, prawnicy i wewnętrzni ‘dziennikarze’. Ci, którzy zdadzą sobie sprawę, co się dzieje i zwrócą się do sądu o nazwę prawdziwego wierzyciela lub odbiorców grzywien nałożonych przez ‘system prawny’, to usłyszą odmowę udzielenia informacji przez sędziego. Prawdziwymi wierzycielami w takich przypadkach oraz ostatecznymi odbiorcami grzywien są banki, dla których korporacja ‘kraj’ jest bankrutem.”David Icke, „Tales from the Time Loop”

Międzynarodowe Prawo Morskiej Admiralicji, prawo pełnego morza, rozpoczęło się już w Sumerze, zostało udoskonalone w Rzymie i trwa aż do dziś. Jordan Maxwell wyjaśnił, że sposób, w jaki komercyjnie handlujemy dzisiaj jest wzorowany na 1000 letnim starym modelu Masonów/Templariuszy. Zauważ, że niezależnie od tego, czy wyślesz produkt drogą powietrzną, wodną lub lądową, to go „ship” (ship z j.ang znaczy statek/przewozić). Statek ściąga do swojego „cumowania” i przywiązuje do „doku”. Kapitan musi przedstawić władzom portowym „certyfikat manifestu” uznający produkty które wnosi. Poprzez luki prawne Królewskość wprowadziła, że obywatele USA są uważani za własność Królowej na podstawie Brytyjskiego Prawa Morskiego. Ponieważ narodziliśmy się z wody naszej matki, z wody jej „kanału narodzin”, to jesteśmy tym samym produktem morskim, wysyłanym („shipped”) towarem. Nasze matki dostarczały produkty na mocy prawa morskiego i dlatego rodzimy się w „porodówkach” (z j.ang „Delivery Room” – pokój dostarczeń). Właśnie dlatego doktor („doc”) podpisuje twój certyfikat narodzin („berth”), twój „certyfikat manifestu”. Jesteś trzymany w macierzyńskich oddziałach („Ward”). Dlaczego akurat w oddziałach? Żadne inne szpitale nie są nazywane oddziałami. Więzienia mają oddziały („Ward”) i strażników („wardens”).

Korporacyjne Stany Zjednoczone powstała tuż po wojnie domowej. Ustawa z 1871 roku została uchwalona przez Kongres tworząc osobną formę rządu dla Waszyngtonu, zasadniczo przekształcając go w korporacje. Zdecydowano, że pracownicy będą nazywani –„citizens” (obywatelami). Więc kiedy powiesz w sądzie lub napiszesz na papierze, że jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych, nie jesteś wolnym Amerykaninem, ale pracownikiem US Inc. (korporacji), gdy pojawi się grzywna, mandat, rachunek lub zostaniesz pozwany, musisz podpisać się wielkimi literami. Kiedy umrzesz twój Masoński nagrobek poprzez prawo będzie miał wszystkie duże litery, aby pokazać, że ich pracownik zmarł. Podmiot, który ma imię i nazwisko pisane wielkimi literami jest twoim kodem produktu admiralicji morskiej. Powyższe i poniższe przypadki prawnie reprezentują ciebie, twoje ciało.

„Korporacja Stanów Zjednoczonych powstała za sceną ‘Rządu Federalnego’, kiedy po ‘wyprodukowanym’ zwycięstwie w Amerykańskiej wojnie o ‘Niepodległość’, Brytyjskie kolonie wymieniły jawnie dyktaturę z Londynu na o wiele bardziej skuteczną ukrytą dyktaturę, która od wieków była na miejscu. W efekcie Virginia Company, korporacja kierowana przez Koronę Brytyjską, która kontrolowała ‘dawne’ kolonie, po prostu zmieniła swoją nazwę na Stany Zjednoczone i inne podobne pseudonimy. Wliczając w to: US, USA, Stany Zjednoczone Ameryki, Waszyngton DC, Dystrykt Kolumbii, Rząd Federalny i ‘agetów federalnych’. Stany Zjednoczone Korporacji z siedzibą w Dystrykcie Kolumbii, z prezydentem korporacji George W. Bush. On nie był prezydentem narodu lub kraju, jak się im wydawało, on był tylko zasłoną dymną. Oznacza to, że Bush rozpoczął ‘wojnę z terroryzmem’ w imieniu prywatnej korporacji dla dalszych celów tej korporacji. Nie miało to nic wspólnego z ‘Ameryką’ lub ‘Amerykanami’, ponieważ oni są bardzo różnymi podmiotami prawnymi. To Korporacja Stanów Zjednoczonych jest właścicielem wojska Stanów Zjednoczonych i wszystkiego innego, co pojawia się pod nazwą ‘federalny’. Obejmuje Rezerwę Federalną, ‘bank centralny’ Stanów Zjednoczonych, który w rzeczywistości jest prywatnym bankiem w posiadaniu i zarządzaniu przez kontrolujących akcjonariuszy, którzy nie są nawet Amerykanami. To jest bank, od którego Korporacja Stanów Zjednoczonych pożycza 'pieniądze'.” -David Icke, „Tales from the Time Loop”

“Jak zwróciłeś na to uwagę to na dole metryki urodzeniowej jest napisane „Departamente of Commerce” (Departament Handlu). Jesteś własnością Departamentu Handlu, ponieważ jesteś niczym więcej niż kawałkiem materiału handlowego. Dlatego jeśli jesteś bez pracy nie idziesz do miejsca dla bezrobotnych, a udajesz się do „Office of Human Resource” (Biura ludzkich zasobów), bo jesteś tylko ludzkim zasobem.” -Jordan Maxwell, 1990 Prezentacja Slajdów o Ukrytych Symbolach 

Flaga wskazująca na podległość Prawu Morskiemu 

Idź do dowolnego dobrego biura giełdowego i poproś o sprawdzenie liczb z certyfikatu urodzenia na komputerze i zobacz, ile jest warty ten zapis. Sprawdzą to na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych i znajdą cię. 

Twój akt urodzenia jest akcją na giełdzie w Ameryce.

Dlaczego? Ponieważ jesteś wart masę pieniędzy dla międzynarodowych banków -przebudźmy się w końcu. 

David Icke, Jordan Maxwell i inni badacze tego tego zagadnienia twierdzą, że flagi Stanów Zjednoczonych w każdym budynku federalnym, sądzie, szkole lub gdziekolwiek są otoczone złotymi - żółtymi frędzlami ze względu na znaczenie, jakie ma to w prawie morskim.

Ilekroć prezydent wygłosi przemówienie w telewizji lub przemawia w ustawie federalnej, zobaczysz za nim „American Flag” ze złotą / żółtą obwódką.

Po raz kolejny jest to prawo morskie / admiralicji. Zgodnie z międzynarodowym prawem dotyczącym flag rodzaj flagi wywieszony przez statek określa prawo obowiązujące na pokładzie tego statku.

Wchodząc na pokład, akceptujesz jurysdykcję prawa właściwego dla tej flagi. To samo dzieje się z zagranicznymi ambasadami. Flaga, pod którą pływają, zapewnia, że ​​prawo kraju, który reprezentują, ma zastosowanie w granicach ambasady.

Artykuł na usa-the-republic.com ujął to w ten sposób: Kiedy wchodzisz na salę sądową z flagą ze złotą lub żółtą frędzelką, właśnie wkroczyłeś do obcego kraju i lepiej mieć przy sobie paszport, ponieważ możesz długo nie wracać do krainy wolnych.

Sędzia siedzący pod złotą lub żółtą flagą staje się „kapitanem” lub „panem” tego statku lub enklawy i ma absolutną moc ustalania reguł.

Złota lub żółta flaga z frędzlami jest ostrzeżeniem, że zostawiasz konstytucyjnie zabezpieczone prawa na podłodze przed drzwiami do tej sali sądowej.

Flaga ze złotą grzywką wskazuje Prawo Admiralicji, a kiedy stawisz się w sądzie z flagą tego rodzaju, zgadzasz się na to, aby być sądzonym na podstawie Ustawy, prawa morza, które ma zastosowanie do legalnej fikcji, a nie do ciebie, żywych oddychając duszą człowieka.

Dowiadujemy się, że rządy są rzeczywiście korporacjami i działają jako takie. Działają w imieniu korporacji, a nie ludzi, i odpowiadają zwykle akcjonariuszom / inwestorom / pożyczkodawcom, podobnie jak firmy.

Według wiodących teoretyków spisków lub głoszących prawdę; Pozwolę ci być osądzającym, że pojęcie prawne nie oznacza zgodne z prawem. Prawo zwyczajowe lub prawo kraju jest tym, co jest zgodne z prawem; Prawo o statucie lub prawo morskie, prawo oceanu, nazywamy prawem.

Prawo morza / oceanu to prawo bankowe. Ma charakter międzynarodowy.

David Icke nazywa bankowość „zalegalizowanym rabunkiem”. Zgodnie z ustawą jest to legalne, ale nadal jest rabunkiem. Istnieją dwie różne wersje tego, co jest oficjalnie dozwolone lub dozwolone w Stanach Zjednoczonych. Istnieją prawa lądowe i prawa morskie. Przepisy dotyczące gruntów różnią się w zależności od miejsca pobytu.

Co możesz zrobić w Anglii, czego nie możesz zrobić w Egipcie. Co możesz zrobić w Południowej Afryce, możesz nie być w stanie zrobić we Francji. Są one znane jako „Prawo kraju” i różnią się w zależności od miejsca.

Jednak przepisy prawa morskiego / oceanicznego / morskiego są międzynarodowe. Są takie same, bez względu na to, gdzie jesteś.

Prawo morskie = pieniądze - woda = pieniądze.

Icke uważa, że ​​to prawo morskie powstało dzięki starożytnym Fenicjanom / Sumerom. Fenicjanie byli powszechnie znani jako ludzie żeglugi morskiej. Starożytni symbolizowali niebiosa jako „górny ocean” i używali do tego wielu symboli morskich.

Uważamy, że „osoba” jest istotą ludzką. Mimo to, zgodnie z „prawną” definicją ustawy ustawowej, osoba jest korporacją i, w celu spełnienia kryteriów prawa morskiego, jednolitego kodeksu handlowego, osoba ta w rzeczywistości reprezentuje statek.

"

Amerykańska etykieta flagowa i jej wpływ na polskie weksylia.

wyprzedzając fakty amerykańska flaga również nie ma takiego wzorca ale ma go United States of Corporation ,która działa na zasadach prawa morskiego.

Można się spodziewać iż - mimo iż w systemie polskich weksyliów państwowych formalnie nie istnieje tego typu chorągiew utworzona na bazie flagi RP z herbem Orzeł Biały na białym pasie obszyta złotymi frędzlami ktoś jednak miał na to wpływ aby w taki sposób ja zaprezentować - pytanie kto i kiedy bo oficjalnie nie ma takiego wzorca nigdzie zapisanego - bardzo to zastanawiające

Amerykańska etykieta flagowa i jej wpływ na polskie weksylia

W historię flagi Stanów Zjednoczonych wpisał się jeden bardzo interesujący obyczaj weksylologiczny – nie usankcjonowany żadnymi przepisami prawa ! ( Wiadomo dlaczego Prywatna Firma jest właścicielem United States a to co innego od United States of America- któremu warto poświecić parę słów, bowiem ma on niespodziewane odniesienie do dziejów symboli Narodu Polskiego.

Amerykańska flaga narodowa obszyta złotymi frędzlami

Po raz pierwszy flaga obszyta frędzlami ukazała się w 1835 r., a w 1895 r. tę formę weksylium z frędzlami wprowadzono w amerykańskim ceremoniale wojskowym.. Stała się ona źródłem licznych protestów iż flaga narodowa obszyta frędzlami ma charakter sztandaru wojskowego a nie chorągwi cywilnej. – lecz według opinii prokuratora generalnego decyzja w tej mierze należy do dowódców armii i marynarki wojennej. Amerykańskie sądy federalne nie uwzględniły tych protestów, natomiast Wojskowy Instytut Heraldyki posiadający nadzór nad wojskowymi weksyliami orzekł, iż nie ma żadnych implikacji w narodowej i wojskowej symbolice w zakresie zastosowania frędzli.

Wtedy kiedy pojawiał się amerykanska flaga z żółtym frędzlem wtedy tez utworzono United States of Corporation - od tego czasu Ameryka staje się Korporacją a obywatele wpisani zostali w terminologii Prawa Morskiego CITIZEN - citizenship - dzisiaj oczywiście potrafimy przetłumaczyć to słowo z angielskiego i wiemy że znaczy obywatel lecz mało kto zastanawia się co obywatel ma wspolnego ze statkiem w nazwie SHIP - citizenship. Czyli obywatel danej ZIEMI przestaje być już SUWERENEM i zaczyna podlegać pod prawo WODY Prawo Morskie - Wojenne - Bankowe=Korporacyjne to w sumie jeden pieron.

Dlatego dzisiaj Amerykanin wypowiadając słowa jestem CITIZEN OF UNITED STATES tak naprawdę potwierdza ,że jest obywatelem międzynarodowego Prawa Morskiego i jest pracownikiem korporacji pod tą właśnie nazwą. Słowo międzynarodowe Prawo Morskie obowiązuje dzisiaj na całym świecie ale mało kto wie co to za prawo.

Nie dziwi teraz fakt ilu Polskich premierem czy ministrów wysokiej rangi miało do czynienie z Bankami :)

Jeżeli zadajecie sobie pytanie dlaczego od bardzo dawna nie szanuje się naszych praw jako SUWEREN tego kraju odpowiedź znajdziecie idąc tym śladem.

„Rządem” Stanów Zjednoczonych jest w rzeczywistości Korporacja Stanów Zjednoczonych. Powstał za zasłoną „rządu federalnego”, gdy po wyprodukowanym „zwycięstwie” w amerykańskiej wojnie o „niepodległość” kolonie brytyjskie wymieniły jawną dyktaturę z Londynu na znacznie skuteczniejszą tajną dyktaturę, która istniała od niepamiętnych czasów.

Wracając do 14. poprawki, zaproponowano ją 13 czerwca 1866 r., Ratyfikowano 9 lipca 1868 r. I poświadczono 28 lipca 1868 r., Na dzień przed jej wejściem w życie, 27 lipca 1868 r.,

Ozdobione frędzlami flaga narodowa wraz z flagami rodzajów sił zbrojnych USA są więc tradycyjnie prezentowane podczas wszelkich oficjalnych parad.

Dodajmy w tym miejscu iż w skład sił zbrojnych USA wchodzi pięć ich rodzajów: wojska lądowe, piechota morska, marynarka wojenna, siły powietrzne i straż graniczna .

Co dziwne opisany powyżej weksylologiczny, tradycyjny obyczaj amerykański, został niespodziewanie przeniesiony do Polski.

Życie dopisało niespodziewany i praktycznie nie zauważony dalszy ciąg do historii polskich weksyliów państwowych z płatem obszytym złotą frędzlą

W listopadzie 2012 r. w ramach ustaleń z NATO przybył do Polski pierwszy pododdział amerykańskich sił zbrojnych lotniczych – Aviation Detachment – i na lotnisku wojskowym w Łasku odbyła się oficjalna ceremonia powitania.

Pododdział amerykański wystąpił tradycyjnie ze swoją flagą narodową obszyta frędzlami, lecz jednocześnie – zapewne dla uhonorowania gospodarza, którym były polskie wojska lotnicze i zgodnie z amerykańskim ceremoniałem wojskowym – wystąpił z biało- czerwoną flagą Rzeczypospolitej, również obszytą złotymi frędzlami ! Jeśli nie ma oficjalnie takiego rodzaju flagi Polskiej to moje pytanie jest takie: Jeśli nie ma nigdzie zapisanego takiego wzorca to ja bym chciał flage z kaczorem Donaldem to tez nie jest zapisane nigdzie :)

Pojawienie się Polskiej Flagi ze złotą frędzlą oznacza stan wojenny lub poddaństwo przybyłym wojskom - o tym mówi Prawo Morskie.

Pakt Jaruzelski – Rockefeller, czyli początek końca PRL

Kilka miesięcy przed wizytą w Paryżu, we wrześniu 1985 roku Wojciech Jaruzelski udał się do Nowego Jorku na sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie reprezentował on Polskę. Jaruzelski co dziwne nie odbył spotkania z przedstawicielami amerykańskiego rządu. Oprócz przemówienia na sesji ONZ spotkał się z 3 bardzo znanymi ludźmi. Pierwszym z nich był David Rockefeller, który osobiście przyjął Jaruzelskiego w Rockefeller Center 25 września 1985 roku. Rozmowa miała trwać 105 minut a Rockefeller, wnuk najbogatszego człowieka w historii Ameryki miał pokazać Jaruzelskiemu swoją osobistą kolekcję obrazów i innych dzieł sztuki. Z zapisków drugiego z założycieli owianej tajemnicą Komisji Trójstronnej Zbigniewa Brzezińskiego, który dołączył do Rockefellera i Jaruzelskiego po 15 minutach oglądania jego kolekcji wynika, że Rockefeller i Jaruzelski świetnie się ze sobą dogadywali, mimo drastycznych różnic ideologicznych.

Czy to przypadek ?

Wojciech Jaruzelski w słynnym przemówieniu a za nim symbol PRawa Morskiego - Bankowego czy to ukryty symbol sprzedania Polski wraz z obywatelami Korporacjom ? pamiętajmy ,że całe lata 80,90 aż do dziś proceder sprzedawania wszystkiego co się da za bezcen trwał i trwa do dziś. Czas się obudzić rodacy.

Polska jest zarejestrowana w rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych pod numerem 0000079312 jako "Poland Republic  - poprawnie to nie w amerykańskiej ale w United States of Corporation założonej w 1868 roku.

Może to wszystko jedna wielka teoria spiskowa ale po ostatnich wydarzeniach warto może to przeanalizować dokładniej może wtedy lepiej zrozumiemy, że konstytucja nic nie znaczy dla Prawa Morskiego.

Zobacz więcej

Wybrane na podstawie tagu Nwo