Atlantyda i antyczne mapy oko Sahary - nowe światło napisy PL
Nowe światło dotyczące lokalizacji mitycznej atlantydy. Cykliczne resety przyczyniały się do wędrówek ludów raz na południe a raz na północ w zależności o zmian klimatu - mogło by to potwierdzać związek pomiędzy lokalizacją Atlantydy na Bałtyku - przekaz kapłanów Egipskich do Solona oraz tereny afryki północnej terytorium zdominowany kiedyś przez naszych przodków Scytów -Wandali - temat pozostaje wciąż do zbadania. Etruskowie, Kartagińczycy, Fenicjanie, Celtowie, Baskowie, Guanczowie to potomkowie ludów, które przeżyły kataklizm i przetrwały trudny okres walki o przetrwanie. Ich języki i pismo, to języki i pismo sprzed kataklizmu. To języki i pismo ludów, które wchodziły w skład królestwa dawnej Atlantydy. To między innymi dlatego napisy fenickie spotykamy u Etrusków i w Brazylii, to dlatego pismo Kreteńczyków jest podobne do archaicznej greki, to dlatego sposób liczenia Basków nie tylko przypomina liczenie ludów Ameryki Środkowej, ale także Francuzów i Duńczyków. Etruskowie zostali wchłonięci przez Rzymian, Kartagińczycy i Fenicjanie rozpłynęli się w miejscowym folklorze, Guanczowie zostali wytępieni przez zdobywców z półwyspu Iberyjskiego, Celtowie przepadli w mrokach średniowiecza. Zostały jedynie ludy Brytanii i Baskowie, ale ci jak wiadomo, bezskutecznie walczą o swoją wolność. Co ciekawe, charakterystyka przeciętnego Guancza odpowiada wyglądowi Atlanty – był on wysoki, miał niebieskie oczy, jasne lub rude włosy i śniadą cerę. W tym miejscu wypada wspomnieć o prehistorycznym ludzie, którego szczątki odnaleziono w latach 80-tych w zachodnich częściach Chin, na pustyni Taklamakan, w rejonie Kotliny Tarim. Przedstawiciele tego wymarłego ludu, podobnie jak Guanczowie byli rośli, osiągali ok. dwóch metrów wysokości, mieli jasne lub rude włosy, a dodatkowo charakteryzowali się rysami twarzy typowymi dla rasy nordyckiej. Analogiczne pozostałości tego ludu znalezione zostały w innych regionach Azji, na Pacyfiku oraz w Ameryce Południowej. Wiemy również, że bardzo wyprzedzali swój czas. Wymieńmy chociażby Jomonów, którzy wytwarzali piękną ceramikę już 16 500 lat temu. Kiedy Hiszpanie, którzy często odwiedzali Wyspy Kanaryjskie skojarzyli Guanczów ze Skandynawami. Opisali ich jako posiadających małe członki i bardzo wysokim wzroście. Wygląd i charakterystyka Guanczów, tak przypadł do gustu Hiszpanom, że brali sobie tamtejsze kobiety za żony. Kilka mumii Guanczów, które zostały uratowane i charakteryzowały się rudymi włosami i cechami europejskimi, zdaniem Hiszpanów liczyły sobie setki lat. źródło : Bright Insight https://www.youtube.com/channel/UCsIlJ9eYylZQcyfMOPNUz9w

Tagi wpisu

Zagadki historii Filmy

Zobacz więcej

Wybrane na podstawie tagu Filmy