Część 1 ZAKAZANA WIEDZA Artur Lalak, Grzegorz Skwarek