Cyfro-Numerologia

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co łączy cię z twoim partnerem/partnerką? Możesz dowiedzieć się czegoś na temat tych wibracji, a także lekcji i wyzwań, które zbliżyły was do siebie. Istnieją dwa sposoby.

Pierwsze imię – maska społeczna

Pierwsze imię zawsze odzwierciedla sposób, w jaki widzą cię inni albo jak prezentujesz się na forum publicznym – to energia, którą w sobie nosisz, którą emanujesz i na którą inni ludzie reagują przede wszystkim na poziomie społecznym, a czasem podświadomym. Mowa tutaj o współpracownikach, znajomych i sąsiadach, a także o przelotnych flirtach, imprezach i innych zebraniach towarzyskich. Tę właśnie maskę zakładamy, idąc na zakupy, do kina, siedząc w autobusie albo gawędząc z kelnerką. Nie oznacza to, że nie jesteśmy wówczas sobą; po prostu wszyscy boimy się zranienia i wolimy nie obnażać swojej wrażliwej duszy przed każdym

Drugie imię – energia wnętrza lub duszy

Drugie imię jest chyba najważniejszą energią w całej analizie, ponieważ odsłania prawdę o duszy. Wskazuje na ukryte talenty, prawdziwe motywacje, pragnienia i poziom, na jakim dusza się znajduje bądź jaki próbuje osiągnąć – jest jak miejsce, w którym wszyscy możemy być sam na sam z własnym „ja”. Często przekazuje dziwne, zawoalowane przesłania z boskich sfer, wyjaśnia pewne uczucia lub pragnienia, albo po prostu rozwiązuje zagadki, których istnienia człowiek był świadomy, ale z różnych względów nie potrafił sobie z nimi poradzić samodzielnie. Czasem jednak drugie imię może okazać się nieocenionym weryfikatorem, potwierdzając, że obraliśmy słuszny kierunek, mimo że droga, którą kroczymy, jest wyboista. Solidne wsparcie duchowe dociera do samego sedna, pozwala dostrzec prawdziwą naturę i podpowiada, gdzie i jak można najlepiej wykorzystać swojego unikalne talenty dla dobra wszystkich ludzi oraz własnego „ja”. Odsłonięte zostają kompleksy, zwątpienie i okresowe niepowodzenia; w rzeczywistości często właśnie tutaj znajduje się klucz otwierający bramy naszego „więzienia” – możesz dowiedzieć się, w jaki sposób możesz najszybciej się z niego wydostać i czego brakuje w twoim życiu. Tutaj też ujawniają się osobiste atrybuty, i to zazwyczaj tak jasno i wyraźnie, że masz poczucie, jakbyś dobrze je znał. Często lekceważone lub głęboko ukryte mocne strony wychodzą na światło dzienne i wreszcie są doceniane

Nazwisko – wpływy rodowe

Nazwisko związane jest z dziejami rodziny w linii męskiej. Samo w sobie ma mniejsze znaczenie, ponieważ odnosi się jedynie do energii obecnej już w chwili, w której – że tak się wyrażę – stałeś się częścią kręgu, podobnie jak mniej ważny jest rok urodzenia, jako że opisuje po prostu fazę, w jakiej znajdowała się Ziemia, gdy się na niej pojawiłeś. Oczywiście obie energie będą wywierały swoje wpływy na człowieka, ale nie będą one aż tak ważne dla jego tożsamości, jak pierwsze i drugie imię oraz dzień i miesiąc urodzenia. Nazwisko rodowe często jest źródłem najważniejszych życiowych lekcji, zwłaszcza jeśli zostało odziedziczone po męskich krewnych albo, mówiąc inaczej, jeśli jest to nazwisko, z którym się wychowałeś. Stanowi ono fundament, który będzie wpływać na relacje i przekonania w życiu dorosłym. Te energie nie są jednak tobą – już tu były, kiedy ty się pojawiłeś.

Jeśli nosisz nazwisko po mężu, odzwierciedla ono męską linię rodziny twojego małżonka i jego przodków, zatem również w tym przypadku nie jest to twoja energia. Jednak będzie wywierała wpływ na ciebie i twoją rodzinę, więc uświadomienie sobie jej częstotliwości może pomóc ci w komunikacji z członkami rodziny, zwłaszcza kiedy między tobą i współmałżonkiem albo dziećmi pojawiają się drażliwe tematy

TWOJE IMIĘ CODZIENNE

Imię Codzienne to imię, którym ludzie najczęściej się do ciebie zwracają i pod którym jesteś najlepiej znany, a jego wpływ na ciebie jest najbardziej bezpośredni ze wszystkich twoich imion; wskazuje ogólną energię, jaką emanujemy i pozwalamy innym dostrzegać na co dzień. Tak jak okładka książki Imię Codzienne symbolizuje to, co widać z zewnątrz. Pozwala na dość pobieżny wgląd, oferując nieco informacji, ale nie zdradzając całej treści i zachowując warstwę ochronną, aby nie dopuścić do szkodliwej ingerencji. (…)

Aby obliczyć wartość swojego Imienia Codziennego, po prostu dodaj do siebie wszystkie cyfry z pierwszego imienia i nazwiska (Zrobisz to jeszcze szybciej wpisując swoje imię i nazwisko do tabelek poniżej i sumując oba wyniki).

Twoje Imię Codzienne ukazuje ogólny rys zewnętrzny, cechy, osobowość, wyzwania i sposoby komunikowania się z innymi. Chodzi nie tylko o to, jak chcesz (nawet podświadomie) być postrzegany, ale także o to, jak widzą cię inni oraz jak reagują na ciebie i na energie, którymi emanujesz. (…)

ZWIĄZKI MIŁOSNE

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co łączy cię z twoim partnerem/partnerką? Możesz dowiedzieć się czegoś na temat tych wibracji, a także lekcji i wyzwań, które zbliżyły was do siebie.

Istnieją dwa sposoby: pierwszy polega na dodaniu do siebie wartości liczbowych waszych pierwszych imion, a drugi – na dodaniu do siebie wartości waszych Imion Codziennych. Suma wartości pierwszych imion odnosi się do łączących was osobistych interakcji, natomiast suma wartości Imion Codziennych wskazuje na to, do czego prowadzi wasz związek. Każda z tych metod wymaga uwzględnienia zarówno końcowej podliczby, jak i wyniku jednocyfrowego, w których zawarte są przesłania dla ciebie.

Załóżmy, że wasze pierwsze imiona sumują się do wartości 6. To oznaczałoby, że reagujecie na siebie nawzajem energią miłości i troskliwości, ale musicie uważać, żeby przesadne zaabsorbowanie partnerem/partnerką nie spowodowało rozmycia się waszych własnych tożsamości. Załóżmy ponadto, że suma wartości waszych Imion Codziennych wynosi 5; wskazywałoby to na potrzebę wolności, niezależności, zmian i stymulacji zmysłów u każdego z partnerów. Rzecz jasna, taka kombinacja może w ostatecznym rozrachunku prowadzić do rozstania – zwykle energia 5 nie wiąże się zbytnio z domowym szczęściem i rutyną. Jeśli jednak partnerzy potrafią uszanować u siebie nawzajem potrzebę osobistej przestrzeni, związek ten może ulegać zmianom zgodnie z potrzebami liczby 5, jednocześnie zapewniając partnerom bezpieczną przystań, zgodną z energią liczby 6.

SYNU MÓJ SZUKAJ WIEDZY U MINIONYCH POKOLEŃ DOPYTUJ SIĘ O NIĄ!

Powyższy tekst pochodzi z babilońskiej (sumeryjskiej) tabliczki glinianej. Jasno wskazuje gdzie powinno szukać się wiedzy, która zapomniana została przez potomnych. Wiadomo, że wiedza, którą zdobywa się samemu, nie ma prawa być zapomniana – jedyne co można z nią zrobić to tylko pogłębić.

Sumero-cyfrologia oparta jest na Magicznym Kwadracie Saturna, jako formie źródłowej (rys.1). Na jej podstawie powstało 8 diagramów cyfrowych (rys. 2). Tybetańscy Lamowie, podobnie jak Chińczycy, twierdzą, że układy te znane i używane były w zamierzchłej starożytności. Niestety wiedza ta nie została uszlachetniona, lecz zaginęła dla potomnych na kilka wieków. Tajemnica ta została odkryta, dzięki zastosowaniu w układach cyfrowych kolorów

Badania wykazały, że „teorię matematyczną” tworzą kolumny wypełnione rzędami liczb, „drukowanych” na glinianych tabliczkach. Rys. 3 przedstawia jedną z takich tabliczek zachowaną we fragmentach. Tymczasem rys. 4 ilustruje zawartość takiej tabliczki w postaci współczesnych liczb, tak jakby to był wydruk komputerowy. Rys. 5 ukazuje możliwą transformację starożytnego zapisu liczb na współczesny klucz, który poznał Aleksander Sawa. Natomiast rys. 6 przedstawia te same układy, co na rys. 5, ale z zastosowaniem kolorów.

Na rys.4 tabliczka podzielona jest na dwanaście kolumn – wygląda to na dwanaście miesięcy. W jej treści zawarta jest instrukcja mówiąca: Król może zbudować świątynię czy naprawić uświęcone miejsce tylko w miesiącach szebad i adar” w języku cyfrologii – co wolno, a czego nie wolno robić w określonym miesiącu, np. kiedy najlepiej zacząć budowę domu„Człowiek może wrócić do swojego domu w miesiącu nissan” – kiedy najlepiej zmienić miejsce zamieszkania? Dalej: „pomyślne miesiące i dni dla wielu nie tylko osobistych działań np.czas na wprowadzenie do domu żony” – dzisiejsza interpretacja to – data zawarcia związku małżeńskiego. Z czasem treści tych opisów zaczęły przypominać horoskopy. Przytoczę trzy wierne interpretacje babilońskiego horoskopu: Czy określona osoba wyzdrowieje? Czy ciężarna kobieta urodzi zdrowe dziecko? A jeśli czasy są niepomyślne, czy da się zapobiec nieszczęściu? Wszystkie te opisy zawarte są w cyfrologii! Cały tekst tej „instrukcji” nazwany został przez S. Langdona Wielkim babilońskim kalendarzem świętym.

Sumero-cyfrologia to tabelaryczna mapa układów cyfrowych, która dowodzi, w jaki sposób kosmos wpływa na nasze życie. Naukowcy dopiero od 70 lat zgadzają się z tą prawdą, jednak po dziś dzień nie potrafią znaleźć odpowiedzi, na jakich zasadach to działa. Wiedzą tą posługiwał się naród Sumerów już 5500 lat temu. Osiągnięcia tego ludu dowodzą, że dysponowali oni bogatą wiedzą zapisaną pismem klinowym na tabliczkach glinianych, którą Aleksander Sawa nazwał SUMERO-CYFROLOGIĄ. Kombinacja cyfr na tych tabliczkach jest w postaci kolumn, których struktura opiera się o schemat Magicznego Kwadratu Saturna. Układy te dowodzą, że są zakodowaną informacją o wpływie wibracji kosmosu na naturę, uzdolnienia oraz skłonności chorobowe człowieka. Podstawą sumero-cyfrologii jest matematyka, która opiera się na analityce i logice. Każda cyfra posiada jedyną, właściwą sobie interpretację, której nie można nagiąć ani zmienić czego sam Pitagoras dowodził, głosząc, że „cyfra nie kłamie”. Okazuje się, że natura człowieka, nad poznaniem, której prowadzi się setki naukowych badań nie jest aż tak skomplikowana, aby nie można jej było określić dzięki prostej sekwencji dziewięciu cyfr.

Istnieje 9 diagramów – układów cyfrowych, na których oparta jest cała erudycja sumero-cyfrologiczna. Wiedza ta, dzięki Tybetańczykom i Chińczykom, przetrwała do naszych czasów w formie czarno białej – rys.7 górne diagramy. Zastosowane kolory, (dolne diagramy na rys.7) lepiej przemawiają do wyobraźni, dlatego stały się bardziej zrozumiałe. Służyły one do określania wrodzonych cech natury człowieka i jego losu. Mówiąc o losie Aleksander ma na myśli prognostyk na podstawie solidnych przesłanek przyszłych zdarzeń, które mogą, ale wcale nie muszą nastąpić. Wynika z tego, że cyfrologia nie jest przepowiednią w dosłownym tego słowa znaczeniu. W gruncie rzeczy, układy cyfrowe potraktować należy jako rodzaj doradztwa, gdyż taką właśnie rolę spełniają. Jednoznacznie można stwierdzić z całym szacunkiem dla współczesnej psychologii, że starożytność dostarczyła nam wyjątkową wiedzę psychologiczną zawartą w układach cyfrowych. Prawdopodobnie dzisiaj nie znajdzie się nikt, kto byłby w stanie przeciwstawić tym układom coś na równi przekonującego i łatwego do odczytania. Bardzo możliwe, że starożytni wiedzieli o prawach natury o wiele więcej aniżeli dzisiejsza nauka. Czy wolno przyjąć taką hipotezę? Może tak, skoro biolodzy nie zdołali do końca wyjaśnić czym jest życie! Medycyna męczy się nad zagadką działania naszego ciała, a psychologowie nie potrafią rozwikłać natury ludzkiej?! Niewykluczone, że układy cyfrowe należą do osobliwości tego świata, które rzeczowo oraz błyskotliwie zdefiniował Newton:

„Nie objaśniajmy tego, co jest trudne do wyjaśnienia – wystarczy, że jest to prawdziwe”

Ponadto na bazie Kwadratu Saturna (Forma źródłowa) powstało większość starożytnych systemów myślowo – filozoficznych. Te najbardziej znane u nas to „I Cing” – Księga przemian, więcej o tym w tomie 3. „Feng Shui” – filozoficzna metoda na życie.

Wyczerpujące zdefiniowanie w kilku zdaniach mechanizmu funkcjonowania cyfrologii oraz posługiwania się nią, jest niemożliwe, a krótka definicja przedstawia się tak:

Funkcjonowanie układów cyfrowych polega na cyklicznej przemienności zespołu cyfr od 1 do 9 względem własnej, wyjściowej pozycji. Tworzą one tym samym określoną ilość schematów. Zarządzają nimi znaki zwierzęce, żywioły i planety, od któych uzależnione jest definiowanie tych diagramów. Każda cyfra w zależności od nadzorowania i wzajemnego nakładania się na siebie posiada kilkadziesiąt przypisanych im znaczeń.

1111 zł. Wszystkie cyfry są takie same, ale każda z tych cyfr ma inną wartość. Moja teza to: jeżeli w tym samym szeregu są te same nominały, to nie mogą one mieć tej samej wartości!

Imię BARBARA: liczymy B2A1R9B2A1R9A1 = 25 = 7. A teraz moja propozycja liczenia: B2A1R9B3A2R1A3 = 21 = 3. Każda następna ta sama litera ma inną wartość. W przypadku 9 będzie to 1, bo następna wartość przy 9 cyfrach jest 1. Dlaczego akurat tak ma wyglądać liczenie? Skoro w 1111 zł. każda 1 ma inną wartość, to dlaczego w literach ma być inaczej?

W numerologii występują „Wibracje mistrzowskie”, „Liczby wyższe” i „Liczby nie zredukowane” – podliczby. Najciekawsza nazwa to „Metoda Abrakadabry”, a opisy tych liczb potwierdzają się z moimi obserwacjami, szczególnie dotyczy to liczby 29/11 = 2.