Strona główna AstrologiaKonstelacje księżycowe - NakszatryAscendent Ascendent w 21.Uttara Ashada (Strzelec – Kozioroż)