Strona główna Wywiady z ciekawymi ludźmi PRA WEDA (Prawiedza = Stara Prawda ) Eddie Słowianin i Grzegorz Skwarek część 1